Nevhodné – mnohdy standardní – provedení detailů  může znehodnotit i velmi kvalitní návrh. Tyto nedostatky se projevují zejména uživatelsky v rovině každodenního kontaktu klienta s výrobkem.

Mezi extrémně exponované prvky patří pohyblivé části interiéru – dveře, nábytková dvířka, sklopné desky, posuvné panely atp..

Nároky na funkčnost v podobě moderních systémů kování jsou často v rozporu s požadavky na dokonale „hladké“ provedení bez viditelných technických prvků.

Je tak nezbytné věnovat zvláštní péči přesnému detailování i ryze technických částí návrhu a v případě nutnosti běžná řešení rozšiřovat o atypické části nebo komerčně obtížně dostupné komponenty.

Následující série představuje několik různých příkladů otvírání navržených a realizovaných v nekompromisní kvalitě detailu, aniž by funkce byla dotčena.