vzdělávání

v oblasti řemesel, na nichž úspěšná realizace díla také závisí, a přímá interakce s těmito v praxi je dlouhodobou výzvou pro každého tvůrce na poli architektury a designu.

Všem, kteří si chtějí upevnit obecný přehled, jsou určeny vzdělávací bloky se zaměřením nejen na tvorbu interiéru.

aktuální tematické okruhy:

  • dřevo – vlastnosti materiálu
  • deskové materiály na bázi dřeva – vlastnosti a použití
  • konstrukce nábytku – úvod do problematiky
  • dřevěné okno – rozbor „klasického“ špaletového okna z pohledu současnosti
  • fenomén barvy – barva v praxi architekta / designera

Blok probíhá formou prezentace a diskuse ve Vašem ateliéru nebo dle dohody.

konzultace

s odbornými dodavateli mnohdy vedou k vzájemnému nepochopení profesních potřeb a zcela zbytečným kompromisům poškozujícím výsledek technicky i esteticky.

Dochází k častým chybám, jako špatný odhad rozpočtové rezervy, podcenění konstrukčních možností zvoleného materiálu, nebo na straně dodavatele k bezohlednému prosazování výrobní snadnosti.

Nabízím „nestranné“ odborné konzultace „nad výkresem“, které zpřehlední všechny nezbytné aspekty návrhu k plné tvůrčí satisfakci i uživatelské spokojenosti.

primární zaměření / oblasti využití:

  • konstrukce a design nábytku
  • vestavěné interiérové celky vč. jejich stavební přípravy
  • speciální prvky interiéru – posuvné panely atp.
  • detailování „stavebních“ prvků interiéru: podlahy, okna, dveře atp.