Rozpočet projektu ne vždy dovoluje plnou výměnu esteticky nevhodně řešených celků, které jsou např. dílem předešlé rekonstrukce, přičemž likvidace technicky plně funkčních výrobků je klientsky obtížně přijatelná.

Prezentovaný redesign krbu vyřešil modelové dilema investora doplněním oblé formy základního tělesa s následným jasným ohraničením celku v podobě perspektivně profilovaného portálu.

Návrh byl proveden de facto v ceně plného odstranění výrobku, které tak nemuselo být uskutečněno.